Pedagogische visie en Uk & Puk

Van 2016 tot 2019 heb ik op verschillende kinderdagverblijf groepen gewerkt met de vve methode Uk en Puk. Hoewel ik als pedagoog niet overtuigd ben van het effect van vve op jonge kinderen, ben ik er wel van overtuigd dat voorlezen goed is voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen, met name voor de taalontwikkeling en het groeien van de woordenschat.

Voorlezen

De Uk en Puk methode heeft bij elk thema een woordenlijst samengesteld. Een woordenlijst is echter niet waar kinderen nieuwe woorden door leren. Jonge kinderen leren door ervaringen en door ontdekken. Dit geldt ook voor de woordenschat. Een kind kan nieuwe woorden pas goed onthouden (en dus leren) als het woord betekenis voor ze heeft. De betekenis van woorden moeten kinderen ervaren. Hoe kun bijvoorbeeld onthouden wat sneeuw is als je nog nooit sneeuw gezien of gevoeld hebt.
Ik ben van mening dat het voorlezen van boekjes hier een onder deel van is. Wanneer het thema ‘Regen’ (een van de Uk en Puk thema’s) wordt behandeld en je boekjes voorleest over de regen en de herfst, dan is het erg belangrijk dat kinderen de regen en herfst ook zelf ervaren. Gaat het kindje in het voorleesboekje in de regen spelen, laat de kinderen dat dan ook doen. Op deze manier kan het kind het verhaaltje aan een eigen ervaring koppelen.
Welk thema je ook behandelt of op welk moment je ook voorleest (voor, na, tijdens spel), belangrijk is dat kinderen zelf door ervaring leren. Zo kun je het voorlezen op allerlei verschillende momenten doen. Lees het boekje niet alleen voor vooraf gaande aan het buitenspelen, maar ook daarna nog eens. Lees het boekje vaker voor. Misschien wel een keer tijdens het buiten spelen, of na het spelen in de regen, of wanneer kinderen vertellen over thuis spelen in de regen. Bied speelmateriaal aan passend bij het thema zodat kinderen in hun spel kunnen aansluiten bij het thema. Het spel wordt door het kind vormgegeven. De volwassenen hebben hier effect op door het aanbod van materiaal, niet door te vertellen wat of hoe kinderen moeten spelen.
Bij de meeste boeken die ik bij de Uk en Puk thema’s beschrijf, hebben ook een activiteit beschreven. De activiteiten zijn voorbeelden en ideeën van hoe en vooral met welk materiaal je spel kunt stimuleren in het bijpassende thema.

Thema: Welkom Puk

Het Up en Puk thema ‘Welkom’ gaat over het leren kennen van het kinderdagverblijf of de klas waar de kinderen dagelijks of een paar keer per week heen gaan. Qua woordenschat ligt de nadruk daarom op alle dingen die je op de groep of in de klas tegen komt. Denk aan de verschillende speelhoeken, aan speelgoed en spelmateriaal, en aan dingen die bij het dagelijkse ritme horen. [Read more…]

Thema: Dit ben ik

Het thema ‘Dit ben ik’ richt zich voornamelijk op het leren kennen van het lichaam. Alle verschillende lichaamsdelen komen langs en kinderen leren naar zich zelf te kijken op foto’s en in de spiegel. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de lichamelijke verzorging, of te wel, je zelf wassen. [Read more…]

Thema: Regen

Het thema ‘Regen’ gaat over allerlei dingen die met het weer te maken hebben, maar vooral het weer in de herfst. Het gaat over hoe de regen en ander weer voelt, hoe het klinkt, hoe het er uit ziet en natuurlijk wat we aantrekken als het buiten regent. [Read more…]

Thema: Ik en mijn Familie

Het thema ‘Ik en mijn Familie’ gaat over familie, maar ook de thuis omgeving van het gezin en alles wat daar bij hoort. De liefde die je van je familie krijgt en de dingen die je thuis samen doet. Het gaat dus niet alleen over welke familieleden er zijn, maar ook dat familie er voor elkaar is en je lief bent voor elkaar. [Read more…]

Thema: Knuffels

Bij het thema ‘Knuffels’ gaat het vooral over alle rituele rond het naar bed gaan, maar ook over het laten zien van je liefde voor anderen. Bij baby’s en dreumesen staan allerlei sensorische activiteiten centraal. Bij de peuters wordt aandacht besteed aan ‘Hoe laat je zien dat je iemand lief vindt’ en ‘waar geef je iemand een kusje’. [Read more…]

Thema: Oef wat warm

Het thema Oef wat warm richt zich op alles rondom de zomer. Bij de zomer denken we aan het weer, het strand, op vakantie gaan, maar in dit thema denken we aan nog veel meer. Bij warm weer heb je andere kleding nodig dan bij koud weer. Als het warm is dan eten we graag ijsjes om wat af te doelen. En als de zon veel schijnt dan ontdekken we onze eigen schaduw.
Het thema gaat dus niet alleen maar om de dingen die we in de zomer graag doen, maar we leren ook over hoe de zomer voelt en er uit ziet. [Read more…]

Thema: Wat heb ik aan vandaag

In het thema ‘Wat heb ik aan vandaag’ staat kleding centraal. Er wordt gekeken naar welke kleding kinderen aan hebben en naar de verschillen met de kleding van andere kinderen. Ook wordt er naar verschillende eigenschappen van kleding gekeken, denk bijvoorbeeld aan kleuren, hoe het er uit ziet (nieuw, vies, lang, kort) en bijvoorbeeld ook naar de dingen die aan kleding vast zitten (knoop, rits, veter etc). [Read more…]