Geschiedenis thema’s

Vanaf de basisschool heb ik altijd een grote interesse in geschiedenis gehad. Ik heb daardoor vele boeken in het genre geschiedenis gelezen. Vandaag ook de diverse boeken in dit thema hier op de site.

Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens. Een voorbeeld is de geschiedenis van het universum.
Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews en ongeschreven bronnen uit de archeologie. 

De Geschiedenis opgedeeld in verschillende tijdperken.

  • De eigen tijd: 1945-nu
  • De moderne geschiedenis: 1750-1945
  • De vroeg moderne geschiedenis tijd: 1450-1750
  • De middeleeuwen: 500-1450
  • De oudheid: 3500 v.Chr. tot 500
  • De prehistorie: tot 3500 v.Chr.

Boeken over de Nederlandse Geschiedenis

Ik heb veel boeken op mijn site over geschiedenis onderwerpen, maar niet alleen over de Nederlandse geschiedenis. Omdat het er zo veel zijn heb ik hier onder de boeken over de Nederlandse geschiedenis bij elkaar verzameld met uitzondering van oorlogsverhalen, die vind je in de link hier onder.

Oorlog

Oorlog is een moeilijk onderwerp om over te schrijven en lezen, maar het leert ons veel. Het leert ons vooral waarom we voor een wereld ‘vechten’ waarin geen oorlog meer is, hoe idealistisch ook.
Geordend op oorlog of land.

Beroemde en sterke vrouwen

Anne Frank, Rosalind Franklin, Marie Curie, Jane Goodall, Coco Chanel, Moeder Theresa, Serena Williams, Nefertiti, Beyoncé, Greta Thunberg, J.K. Rowling, Rosa Parks, Frida Kahlo en Georgia O’Keeffe.
Stuk voor stuk grootse vrouwen, beroemde vrouwen en sterke vrouwen die alle op hun eigen manier hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt en dat nog steeds doen.

80-jarige oorlog & Gouden Eeuw

De Tachtigjarige Oorlog was een oorlog tussen Nederland en Spanje, die duurde van 1568 tot 1648. De oorlog woedde in de Nederlanden (huidige Nederland en België), die toentertijd bestuurd werden door de koning van Spanje.
De Tachtigjarige Oorlog wordt als een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis gezien. De oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Gouden Eeuw.

De Gouden Eeuw was een tijd waarin het goed ging met Nederland en de handel en economie. De Gouden Eeuw was in de 17de eeuw. Het was een tijd waarin Nederland uitgroeide tot één van de belangrijkste landen op aarde. Daarnaast staat de Gouden Eeuw bekend om de wetenschap en de kunst, maar er was ook oorlog en slavernij.

Slavernij

Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig wordt behandeld. Slavernij is zeker net zo oud als de geschiedenis zelf. Zolang mensen bestaan, bestaat slavernij, maar er zijn heel veel verschillende vormen van slavernij.

Middeleeuwen

De middeleeuwen waren een belangrijke periode in de geschiedenis van Europa. Deze periode liep ongeveer van 500 na Christus, ongeveer dezelfde tijd als de val van het Romeinse Rijk, tot aan ongeveer 1500.
Ridders, Hekserij, Vikingen etc.

Oudheid

De Oudheid begint in elke cultuur met de uitvinding van het schrift. De periode ervoor wordt de prehistorie genoemd, de periode erna heet de middeleeuwen. De oudheid van Griekenland en Rome wordt de Klassieke oudheid genoemd.
Egypte, Romeinen, Grieken etc.

Prehistorie

De prehistorie is in elke cultuur de periode waarvan geen teksten bewaard zijn gebleven. Alles wat we van die periode weten hebben we dus uit andere bronnen zoals gebruiks- en kunstvoorwerpen, en andere resten van bewoning die archeologen opgraven. In de Lage Landen, dus ook in Nederland en België, eindigt de prehistorie wanneer de Romeinse veldheer Julius Caesar omstreeks 50 v. Chr. over onze gewesten schrijft
Steentijd, IJstijd, Bronstijd etc