Pedagogische visie en Uk & Puk

Van 2016 tot 2019 heb ik op verschillende kinderdagverblijf groepen gewerkt met de vve methode Uk en Puk. Hoewel ik als pedagoog niet overtuigd ben van het effect van vve op jonge kinderen, ben ik er wel van overtuigd dat voorlezen goed is voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen, met name voor de taalontwikkeling en het groeien van de woordenschat.

Voorlezen

De Uk en Puk methode heeft bij elk thema een woordenlijst samengesteld. Een woordenlijst is echter niet waar kinderen nieuwe woorden door leren. Jonge kinderen leren door ervaringen en door ontdekken. Dit geldt ook voor de woordenschat. Een kind kan nieuwe woorden pas goed onthouden (en dus leren) als het woord betekenis voor ze heeft. De betekenis van woorden moeten kinderen ervaren. Hoe kun bijvoorbeeld onthouden wat sneeuw is als je nog nooit sneeuw gezien of gevoeld hebt.
Ik ben van mening dat het voorlezen van boekjes hier een onder deel van is. Wanneer het thema ‘Regen’ (een van de Uk en Puk thema’s) wordt behandeld en je boekjes voorleest over de regen en de herfst, dan is het erg belangrijk dat kinderen de regen en herfst ook zelf ervaren. Gaat het kindje in het voorleesboekje in de regen spelen, laat de kinderen dat dan ook doen. Op deze manier kan het kind het verhaaltje aan een eigen ervaring koppelen.
Welk thema je ook behandelt of op welk moment je ook voorleest (voor, na, tijdens spel), belangrijk is dat kinderen zelf door ervaring leren. Zo kun je het voorlezen op allerlei verschillende momenten doen. Lees het boekje niet alleen voor vooraf gaande aan het buitenspelen, maar ook daarna nog eens. Lees het boekje vaker voor. Misschien wel een keer tijdens het buiten spelen, of na het spelen in de regen, of wanneer kinderen vertellen over thuis spelen in de regen. Bied speelmateriaal aan passend bij het thema zodat kinderen in hun spel kunnen aansluiten bij het thema. Het spel wordt door het kind vormgegeven. De volwassenen hebben hier effect op door het aanbod van materiaal, niet door te vertellen wat of hoe kinderen moeten spelen.
Bij de meeste boeken die ik bij de Uk en Puk thema’s beschrijf, hebben ook een activiteit beschreven. De activiteiten zijn voorbeelden en ideeën van hoe en vooral met welk materiaal je spel kunt stimuleren in het bijpassende thema.